0 to 239
240 to 319
320 to 479
480 to 599
600 to 799
800 to 1023
1024 to 1199
1200 and higher
Úvodní stránka produktu KISKAN

Systém pro podporu krizového řízení a podporu tvorby a správy krizových plánů a plánů krizové připravenosti

Podpora krizového řízení, tvorby a správy krizových plánů a plánů krizové připravenosti | KISKAN

Krizové řízení a plánování na úrovni firmy, regionu nebo třeba státu

Katalog ohrožení

Katalog opatřen

Analýza rizik

Plánování opatření

Příprava krizových a havarijních plánů

Generování dokumentů

Modelování a řešení krizových situací

Katalogy ohrožení a opatření

Harmonogram postupů

Simulace a jejich zpřesňování

Vyrozumnění pomocí SMS zpráv

Monitorování krize

Krizový dispečink

Zasílání vyrozumnění, příjem hlášení

Automatizovaný sběr dat

Logování celé SMS komunikace

× KISKAN ve státní správě i v soukromém sektoru
Krizový infomační systém je nasazen v subjektech po celé České republice a to jak ve státní správě a samosprávách, tak v soukromém sektoru.
Bližší informace o referencích Vám poskytneme na vyžádání.

Proč si vybrat KISKAN

Sedmero správných důvodů

snadná tvorba a aktualizace krizových plánů

generování KP ve formátu DOC/PDF

časová analýza úkolů a jejich vazeb metodou kritické cesty (CPM - Critical Path Method)

automatizované zasílání hlášení a vyrozumění

podpora zpracování geografických informací (ESRI Shapefile)

vzdálená datová komunikace v šifrované podobě

široká škálovatelnost nasazení (lokální / síťové nasazení, databáze MDB, SQL)

Pro koho je systém určen?

Otevřenost především

Typy organizací

Široké spektrum uživatelů

Soukromé subjekty
Instituce
Státní a samosprávné orgány

Manažeři krizového řízení
Zpracovatelé krizových plánů
Zpracovatelé havarijních plánů
Zpracovatelé plánů krizové připravenosti
Bezpečnostní manažeři

Chcete získat podrobnější informace, rádi vám poradíme. Kontaktujte nás

Zpět na úvodní stránku WAK INTRA Zpět na úvodní stránku

Krizové řízení a plánování

Naše šablony na vaše dokumenty

Analýza
rizik
Plánování
opatření
Příprava krizových
a havarijních plánů
Generování
dokumentů
V systému KISKAN naleznete soubor postupů a funkcí pro krizové řízení a plánování na úrovni firmy, regionu nebo třeba státu.

 

Vstupem při tvorbě krizového plánu je katalog ohrožení, katalog opatření a objekty datové základny (adresář organizací a kontaktních osob, katalogem prostředků, obrázků, přehled smluv, seznam budov a skladů, katalog nebezpečných látek apod.). Výstupem je krizový plán v databázové podobě.

 

KISKAN - schéma tvorby krizového plánu (klikněte pro zvětšení)

KISKAN - schéma tvorby krizového plánu

 

Při analýze rizik a plánování způsobu řešení krizové situace vytváříte katalogy ohrožení a opatření. Do katalogu ohrožení postupně zapracováváte vaše představy i zkušenosti o možných rizicích a hrozbách, jejich četnosti a dopadu na sledované území. Katolog ohrožení Vám pak dále poslouží jako odrazový bod pro stanovení souboru postupů a úkolů, kterými můžete těmto hrozbám čelit. Navržené postupy řešení jsou evidovány v katalogu opatření.

Chcete získat podrobnější informace, rádi vám poradíme. Kontaktujte nás

Zpět na úvodní stránku WAK INTRA Zpět na úvodní stránku

Řešení krizové situace

Jak se skutečně chránit?

Katalogy ohrožení
a opatření
Harmonogram postupůSimulace
a jejich zpřesňování
Vyrozumnění
pomocí SMS zpráv
Chcete-li najít nebo upřesnit opatření vhodná pro konkrétní mimořádnou událost či sledovat průběh řešení krizové situace, využijte k tomu v informačním systému KISKAN modul Řešení krizových situací. V tomto modulu se Vám podaří totiž najít odpověď na otázku "Jak se skutečně chránit?". Modul je možné použít pro provádění simulací i pro řešení skutečné mimořádné události.

 

KISKAN - schéma řešení krizové situace (klikněte pro zvětšení)

KISKAN - schéma řešení krizové situace

 

V modulu Řešení krizové situace v informačním systému KISKAN můžete libovolně kombinovat pro jedno řešení více opatření a nastavovat jejich průběh jako paralelní či sériový. Vyjímečnou funkcí je pak výpočet plánů, kterým jste schopni zjistit na základě definovaných postupů a jejich průběhu potřebné množství materiálových a lidských zdrojů v kterémkoliv okamžiku řešení. Tyto přehledy bilance sil, zdrojů a harmonogramy postupů a úkolů si můžete vytisknout či exportovat do excelu.

Chcete získat podrobnější informace, rádi vám poradíme. Kontaktujte nás

Zpět na úvodní stránku WAK INTRA Zpět na úvodní stránku

Monitorování krize

Bezdrátová komunikace

Krizový
dispečink
Zasílání vyrozumnění,
příjem hlášení
Automatizovaný
sběr dat
Logování celé
SMS komunikace
V době krize je nejdůležitější vždy mít po ruce nejaktuálnější informace a dle nich dělat správná rozhodnutí. Proto doporučejeme, abyste si informační systém KISKAN rozšířili o modul Bezdrátové komunikace.

 

Odesílejte a přijímejte SMS zprávy ve spolupráci speciální služby KIS Server a GSM modemu. Tím krizovému manažerovi uvolníte jeho mobilní telefon pro důležitější věci.

 

KISKAN - schéma monitorování mimořádné události (klikněte pro zvětšení)

KISKAN - schéma monitorování mimořádné události

 

Bezdrátová komunikace vytváří přímo z informačního systému KISKAN přenosný krizový bezdrátový dispečink s možností využití všech kontaktů a nadefinovaných skupin krizového řízení v datové základně KISKAN. Veškerá komunikace je zaznamenávána a je možné později průběh komunikace analyzovat. Krizový dispečink lze zapojit do sítě a sdílet tak GSM modem více účastníky krizového řízení, podobným způsobem jako například tiskárnu.

Chcete získat podrobnější informace, rádi vám poradíme. Kontaktujte nás

Zpět na úvodní stránku WAK INTRA Zpět na úvodní stránku

Informace uchovávané v KISKAN

Obsah databází

Kontakty
organizace, osoby
Prostory
budovy, pracoviště, sklady
Katalogy
obrázky, smlouvy
Zdroje
síly, prostředky, služby
Evidence
účetní položky, příjmy, výdeje, předávací protokoly
Železnice
železniční dopravny, úseky, tunely, mosty, tratě, vlečky
Rizika
příčiny, důsledky, riziková místa
Mapy
mapové objekty, mapové zákresy
Plány
ohrožení, opatření, postupy, úkoly
Normy
definice a výpočty proveditelnosti
Dokumenty
modely dokumentů
Krize
řešení simulovaných a skutečných situací
Komunikace
hlášení, vyrozumění
Lokalizace
aktuální polohy, trasy zdrojů
Dispečer
provedené aktivace, zaslané úkoly, přijatá plnění úkolů

Provoz aplikace

Na čem to jede

Operační systémy
Windows XP/ 7 / 8 / 10
Hardware od
standardní pracovní stanice
Databáze
lokální provoz – není vyžadována
síťový provoz – MS SQL Server 2005 a vyšší nebo varianta MS SQL Express
Instalace
pro provoz KISGSM a KISLOK serverů vyžadován Microsoft .NET Framework 4 a distribuční komponenty Visual C++ 2010
Prostorové uspořádání
lokální PC, lokální sítě, oddělené sítě

KISKAN je schopen pracovat v jednoduchém režimu na lokální stanici bez jakéhokoliv zvláštního podpůrného softwaru.

 

KISKAN může být sdílen v rámci firemní sítě bez zvláštních nároků na databázový stroj.

 

KISKAN může být nasazen v rozsáhlé a zabezpečené infrastruktuře firemních informačních systémů na databázovém serveru.

Chcete získat podrobnější informace, rádi vám poradíme. Kontaktujte nás

Zpět na úvodní stránku WAK INTRA Zpět na úvodní stránku

Vše ke stažení pro informační systém KISKAN

Dokumentace, demo apod.

Instalační soubory

Aktuální verze
aplikace
a
systémová rozšíření


Dokumentace

Dokumentace
jak v systému
KISKAN
pracovat


Prezentace

Prezentace
jak systému
KISKAN
využívat


Informační centrum

Přehled všech změn
a
novinek
v modulech KISKAN


Trial verze, dokumentace, prezentace apod.

Vše ke stažení pro informační systém KISKAN

Dokumentace, demo apod.

Instalační soubory

Aktuální verze
aplikace
a
systémová rozšíření


Dokumentace

Dokumentace
jak v systému
KISKAN
pracovat


Prezentace

Prezentace
jak systému
KISKAN
využívat


Informační centrum

Přehled všech změn
a
novinek
v modulech KISKAN


Trial verze, dokumentace, prezentace apod.

Máte něco na srdci?

Neváhejte, kontaktujte nás.